Aanbod hoogbegaafde kinderen

IKC De Piramide is gespecialiseerd in onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Naast de reguliere groepen zijn er twee Deltagroepen: groep 5/6b en groep 7/8b. Hierin zitten kinderen met hoge intellectuele capaciteiten (IQ hoger dan 130), een creatief denkvermogen en doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.

Kinderen die geestelijk verder zijn

Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezighouden en vragen stellen met een diepgang die niet overeenkomen met kinderen van dezelfde leeftijd.

Uitdagende leeromgeving

Wij bieden deze kinderen de mogelijkheid met leeftijdgenoten op te trekken die tevens ontwikkelingsgelijken zijn. IKC De Piramide geeft invulling aan het onderwijs aan hoogbegaafden door met de beschikbaar gestelde mensen, middelen en materialen een lesprogramma op te zetten waarmee  een uitdagende leeromgeving wordt gecreëerd waarin deze kinderen zich ongehinderd kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen leren liever van moeilijk naar makkelijk en van het grote geheel naar de details. In de Delta-groepen wordt er daarom geleerd via de top-down manier. A.d.h.v. pré-toetsen van het basisprogramma wordt gekeken welke les nog uitleg en oefening behoeft. Daarnaast krijgen zij o.a. verrijkende lesstof, projecten en diverse lesmodules zoals schaken en vreemde talen aangeboden.
Wanneer we constateren dat een leerling te veel tijd besteedt aan de basisvakken en niet toekomt aan het speciale programma van hoogbegaafden, kunnen we besluiten de leerling te plaatsen in een reguliere groep met eventueel deelname aan de ‘Plusklas’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 

Aanname procedure voor de Deltagroepen
Wanneer een kind bij ons op school in groep 3-4 zit en naar de deltagroep zou kunnen, wordt er door Onderwijs Adviesdienst een capaciteitenonderzoek afgenomen. Indien daar een IQ van 130 of hoger uitkomt, zal dit kind na de zomervakantie starten met een proefperiode in de Deltagroep.

Het komt ook voor dat een kind op een andere basisschool zit en vastloopt binnen het reguliere onderwijs, omdat het lesaanbod onvoldoende aansluit bij de behoeften van deze leerling. Om in aanmerking te komen voor een plek in de deltagroep, volgt de volgende procedure:
-Er moet een capaciteitenonderzoek zijn, niet ouder dan 2 jaar, waarbij de uitslag een totaal-IQ van 130 of hoger is.
-Voordat een kind wordt aangemeld volgt een intakegesprek met ouders en de deltacoördinator(en)/IB.
-Ouders vullen het aanmeldformulier in, waarna het kind op de wachtlijst wordt gezet.
-Zodra er plek is, gaat de deltacoördinator naar de huidige school om het kind te observeren, het dossier te bekijken en een gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider te voeren.
-Het kind wordt in onze deltacommissie, bestaande uit de deltaleerkrachten, de deltacoördinator en de directie besproken, waarna een advies voor wel of niet doorgaan met de procedure volgt.
-Bij een negatief advies wordt het kind niet aangenomen. Bij een positief advies zal het kind starten met een proefperiode van 3 weken. Wij hebben twee instroommomenten in een jaar: na de kerstvakantie en na de zomervakantie.
-Na deze proefperiode wordt er gekeken of het onderwijsaanbod en de manier van leren in de deltagroepen daadwerkelijk past bij het kind. Dit wordt tijdens een evaluatiegesprek met ouders besproken. Als de proefperiode goed is gegaan, vindt er een definitieve plaatsing plaats. Is dit niet het geval, zal het kind terug gaan naar zijn oude klas.

Gedurende de proefperiode blijft het kind ingeschreven op de huidige school. Pas na de definitieve plaatsing schrijven wij het kind in en vindt een automatische uitschrijving van de oude school plaats.

Snel naar