Aanbod hoogbegaafde kinderen

IKC De Piramide is gespecialiseerd in onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Naast de reguliere groepen is er in het schooljaar 2024-2025 één Deltagroep: groep 5/6/7/8b. Hierin zitten kinderen met hoge intellectuele capaciteiten (IQ hoger dan 130), een creatief denkvermogen en doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.

Kinderen die geestelijk verder zijn

Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezighouden en vragen stellen met een diepgang die niet overeenkomen met kinderen van dezelfde leeftijd.

Uitdagende leeromgeving

Wij bieden deze kinderen de mogelijkheid met leeftijdgenoten op te trekken die tevens ontwikkelingsgelijken zijn. IKC De Piramide geeft invulling aan het onderwijs aan hoogbegaafden door met de beschikbaar gestelde mensen, middelen en materialen een lesprogramma op te zetten waarmee  een uitdagende leeromgeving wordt gecreëerd waarin deze kinderen zich ongehinderd kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen leren liever van moeilijk naar makkelijk en van het grote geheel naar de details. In de Delta-groepen wordt er daarom geleerd via de top-down manier. A.d.h.v. pré-toetsen van het basisprogramma wordt gekeken welke les nog uitleg en oefening behoeft. Daarnaast krijgen zij o.a. verrijkende lesstof, projecten en diverse lesmodules zoals schaken en vreemde talen aangeboden.

Wanneer we constateren dat een leerling te veel tijd besteedt aan de basisvakken en niet toekomt aan het speciale programma van hoogbegaafden, kunnen we besluiten de leerling te plaatsen in een reguliere groep met eventueel deelname aan de ‘Plusklas’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

Aanname procedure voor de Deltagroep
Wij nemen geen nieuwe leerlingen aan voor de Deltagroep.

Snel naar