Kwalitatief goed onderwijs

Wij organiseren ons onderwijs zo, dat we goed zicht hebben op de niveauverschillen tussen kinderen. Ieder kind wordt op zijn of haar niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen.
Op IKC De Piramide gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit.

Dit kunt u onder andere terugvinden in:

Het gedifferentieerde onderwijsaanbod
IKC De Piramide biedt onderwijs op maat aan. Daarbij kijken we per vakgebied naar de onderwijsbehoeften van uw kind. Er wordt per vakgebied instructie gegeven op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen krijgen een compacte uitleg en meer uitdaging en verrijking in de opdrachten. De basisgroep krijgt een basisinstructie en voor de leerlingen die meer uitleg behoeven, volgt een verlengde instructie. 

Onze zorgstructuur
De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij het monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen.

Extra aandacht voor leesbevordering en leesplezier
Wij besteden in alle groepen extra aandacht aan het technisch lezen. In samenwerking met de openbare bibliotheek Zoetermeer hebben wij de 'Bibliotheek Op School' opgericht. In ons uitgebreide schoolbibliotheek kunnen kinderen wekelijks boeken lenen, ook voor thuis.

Engels vanaf groep 1
Om aan te sluiten op de huidige maatschappij bieden wij vanaf groep 1 Engels aan. In groep 1 t/m 3 werken wij met de methode iPockets, waarbij m.b.v. een handpop spelenderwijs Engels wordt aangeboden. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt uit tekst- en werkboeken van de methode Big English.  

 


Snel naar