Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die meedenken over schoolse zaken. Ze worden betrokken bij beslissingen die de leerlingen van de school aangaan. De leerlingenraad vertegenwoordigt hierbij alle leerlingen van de school. Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt er op democratische wijze leerlingen gekozen die deel mogen nemen aan de leerlingenraad. 

De leerlingen denken mee en geven advies over onder andere de volgende onderwerpen: 
- Speelmaterialen;
- Nieuwe lesmethoden;
- De schoolbrengdag

- De netheid van de school
- Activiteiten
- Verkeersveiligheid rondom de school
   
De kinderen kunnen zelf ook onderwerpen en nieuwe ideeën aandragen die ze onder de aandacht willen brengen, zoals de invoering van nieuwe methodes, regels binnen en buiten het schoolgebouw en het organiseren van een activiteit.

De leerlingenraad komt een aantal keren per schooljaar bijeen om te overleggen onder begeleiding van de adjunct-directeur.

Snel naar