Uw kind aanmelden 

Heeft u een goed beeld van onze school? Geef uw intersse dan aan via dit formulier. Lever het formulier (ingevuld en ondertekend) in bij de directie van de school. Dit kan via de mail (piramide@opoz.nl) of via ons postadres.

Op het moment dat u het interesseformulier heeft ingeleverd, nemen wij de ingevulde informatie over in onze administratie. Uw kind staat dan op de interesselijst van de school. Als er plek is voor uw kind, neemt de school contact met u op.

Toelatings- & aannamebeleid

Het leerlingaantal op IKC De Piramide is de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en alle groepen te huisvesten binnen hetzelfde schoolgebouw, voert de basisschool een toelatings- & aannamebeleid. Dit document is hier te vinden. Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij in de groepen 1 geen plek meer.

Procedure na aanmelding

Als uw kind is aangemeld voor IKC De Piramide, krijgt u vier tot zes weken voor de vierde verjaardag een telefoontje waarin de nieuwe leerkracht van uw kind een afspraak met u maakt voor een kennismakingsgesprek. 

Wij spreken daarnaast vijf wenmomenten met u af, waarop uw kind in de nieuwe klas komt wennen. Wordt uw kind twee weken voor de kerst- of zomervakantie vier, dan start het na de vakantie. 

Zij-instromers

Het kan zijn dat uw kind, bijvoorbeeld door een verhuizing, van basisschool wisselt. We maken dan graag van tevoren kennis met u en uw kind en laten de school zien. Meer informatie over de toelating vindt u in het toelatings- en aannamebeleid.

 

Snel naar