Schoolgids, documenten en formulieren

U vindt hier belangrijke formulieren en informatie.

Basisonderwijs
In de schoolgids vindt u inhoudelijke informatie over het onderwijs en de organisatie in en rond de school. Via de onderstaande link kunt u de schoolgids openen.

Schoolgids 2022-2023

Overige informatie
Informatieboekje 2023-2024
Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

Formulieren
Interesseformulier IKC De Piramide
Verlofformulier
Ouderbijdrage OR nieuwe leerlingen

Protocollen

Gedragsprotocol
Protocol weglopen
 

 

 

Snel naar