Schoolgids, documenten en formulieren

U vindt hier belangrijke formulieren en informatie.

Basisonderwijs
In de schoolgids vindt u inhoudelijke informatie over het onderwijs en de organisatie in en rond de school. Via de onderstaande link kunt u de schoolgids openen.

Schoolgids 2021-2022

Overige informatie

Informatieboekje 2021 - 2022
Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023.pdf

Formulieren
Voor-aanmeldformulier IKC De Piramide
Verlofformulier
Ouderbijdrage OR nieuwe leerlingen

Protocollen
Protocol weglopen

Snel naar