Groep 5

Rekenen 

In groep 5 leren we de resterende tafels 7 t/m 9. We bouwen de plus en min sommen uit naar sommen tot en met 1000 en starten met deelsommen. Aan het eind van elk blok is er een toets die bestaat uit drie bladzijdes, waarvan één bladzijde de projecttaak is waar onderwerpen zoals meten, geld en tijd getoetst worden. 


Spelling
 

We leren verschillende nieuwe spellingcategorieën zoals het Kilo-woord en het Cent-woord. Daarnaast leren de kinderen in groep 5 onder andere om de persoonsvorm en het onderwerp uit de zin te halen en zinnen in de verleden tijd en tegenwoordig tijd zetten.  


Taal
 

Taal bestaat uit verschillende thema's. In elk thema komt woordenschat, taalverkenning, spreken en schrijven aan bod. De methode biedt op een speelse manier de (nieuwe)onderwerpen aan met filmpjes. 

We besteden veel tijd aan het leesonderwijs. We hebben op school een bibliotheek waar we wekelijks boeken lenen.  

De kinderen gaan dit jaar voor het eerst een boekbespreking en spreekbeurt geven.  


Begrijpend lezen
 

Vragen over de tekst beantwoorden, de hoofdlijnen uit een verhaal kunnen halen en weten hoe je achter de betekenis van moeilijke woorden komt is een kleine greep uit de begrijpend lezen lessen die we twee keer per week geven. Dit doen we middels een tekst die inhaakt op actualiteiten. 


Wereldoriëntatie
 

De kinderen krijgen vanaf begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie lessen bij de wijktuin over natuur en krijgen in het voorjaar hun eigen schooltuin. In groep 4 wordt wereldoriëntatie als één vak gegeven. In groep 5 splitst dit zich uit in geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 


Verkeer
 

Theoretische en praktische lessen worden aangeboden aan de hand van een interactieve verkeersmethode. 


Engels
 

Bij deze lessen wordt er door de kinderen veel Engels gesproken en zelfs kleine stukjes worden er al gelezen. Denk hierbij aan het oefenen van dialogen tot het benoemen van voorwerpen. 


Schrijven 
 

De kinderen leren dit jaar steeds kleiner te schrijven in blokletters. 

Snel naar