Groep 5

Rekenen 

In groep 5 leren we de resterende tafels 7 t/m 9. We bouwen de plus en min sommen uit naar sommen tot en met 1000 en starten met deelsommen. Aan het eind van elk blok is er een toets die bestaat uit drie bladzijdes, waarvan één bladzijde de projecttaak is waar onderwerpen zoals meten, geld en tijd getoetst worden. 


Spelling 

We leren verschillende nieuwe spellingcategorieën zoals het Kilo-woord en het Cent-woord. Daarnaast leren de kinderen in groep 5 onder andere om de persoonsvorm en het onderwerp uit de zin te halen en zinnen in de verleden tijd en tegenwoordig tijd zetten.  


Taal 

Taal bestaat uit verschillende thema's. In elk thema komt woordenschat, taalverkenning, spreken en schrijven aan bod. De methode biedt op een speelse manier de (nieuwe)onderwerpen aan met filmpjes. 

We besteden veel tijd aan het leesonderwijs. We hebben op school een bibliotheek waar we wekelijks boeken lenen.  

De kinderen gaan dit jaar voor het eerst een boekbespreking en spreekbeurt geven.  


Begrijpend lezen 

Vragen over de tekst beantwoorden, de hoofdlijnen uit een verhaal kunnen halen en weten hoe je achter de betekenis van moeilijke woorden komt is een kleine greep uit de begrijpend lezen lessen die we twee keer per week geven. Dit doen we middels een tekst die inhaakt op actualiteiten. 


Wereldoriëntatie 

De kinderen krijgen vanaf begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie lessen bij de wijktuin over natuur en krijgen in het voorjaar hun eigen schooltuin. In groep 4 wordt wereldoriëntatie als één vak gegeven. In groep 5 splitst dit zich uit in geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 


Verkeer 

Theoretische en praktische lessen worden aangeboden aan de hand van een interactieve verkeersmethode. 


Engels 

De leerlingen krijgen een uur per week Engels. We gebruiken de methode Blink Engels. Deze methode gebruikt actuele popmuziek nummers die passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Het is Engels en muziek gecombineerd. Bij elk lied wordt een bepaald thema behandeld en verdiept in werkboeken. De leerkracht spreekt zoveel mogelijk Engels en de durf om te spreken in het Engels wordt bij de leerlingen aangemoedigd.  


Schrijven  

De kinderen leren dit jaar steeds kleiner te schrijven in blokletters. 

Snel naar