Groep 1-2

Wij willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat kleuters zich betrokken voelen bij de thema’s waaraan wij werken en uitgedaagd voelen door de werkjes en het spel.  
We zorgen voor een voorspelbare omgeving en vinden een gevoel voor veiligheid, warmte en geborgenheid heel belangrijk. Een kind kan zich pas ontwikkelen, als het zich prettig en op zijn gemak voelt. 

De kinderen krijgen een groot aanbod van overzicht in onze klassen. Zo zien zij bijvoorbeeld middels platen hoe het dagschema er uit zal zien. We geven ze onder andere ook inzicht in de dagen van de week en de kinderen kunnen zelf zien wie er die dag hulpje van de juf is. 
Door middel van het planbord kunnen de kinderen zien met welke activiteit ze die dag aan de slag zullen gaan en/of kunnen ze zelf aangeven wat ze willen gaan doen. We leren ze hoeveel kinderen erin bepaalde hoeken kunnen spelen en geven ze daar eigen verantwoordelijkheid voor. 

Een kleuter wil graag zelfstandig dingen doen. Dat stimuleren wij graag. Zelf aan- en uitkleden als wij naar de gymzaal gaan, zelf bekers en bakjes open maken bij het eten en drinken. Elkaar helpen met dingen die nog niet lukken vinden kinderen ook fantastisch en geeft ze een groot gevoel van eigenwaarde en trots. En nóg mooier is het, als het dan uiteindelijk wél zelf lukt! 

Onze kinderen denken graag mee als wij over een thema werken en daar werkjes bij zoeken of speelhoeken voor willen maken. Soms wordt zelfs het thuisfront ingeschakeld als er spullen nodig zijn. Zo gaat een onderwerp leven voor de kinderen en schiet hun spel en ontwikkeling op heel veel gebieden omhoog. 

Spel is voor jonge kinderen de natuurlijke manier om de wereld te verkennen. Wij zien het dan ook als onze taak om dit mogelijk te maken door een rijke leeromgeving te creëren met uitdagende hoeken en divers spelmateriaal. 

In de grote kring is de hele groep aanwezig en komen activiteiten aan bod die de hele klas aangaan, zoals thematische, muzikale of sociaal-emotionele activiteiten.  

De kleine kring vindt vaak op ons grote vloerkleed plaats en soms ook aan een tafel of speel-/werkhoek. In deze kleine kring zit een klein groepje kinderen die qua niveau bij elkaar aansluiten. Hier kunnen wij bepaalde onderwerpen op het gebied van taal en rekenen aan bod laten komen die voor andere kinderen nog te lastig of juist inmiddels al te makkelijk zijn.  

Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, gebruiken wij in de kringen verschillende handpoppen uit de taal- en rekenkastjes die in elke kleutergroep te vinden zijn. Ieder poppetje staat symbool voor een bepaalde leerlijn van de taal- of rekenontwikkeling. Zo komt bijvoorbeeld de letter-big uit het taalkastje wanneer de kinderen iets leren over het alfabetisch principe, doen we rijmoefeningen met de rijm-bij en biedt de cijfer-fee de kinderen spelenderwijs een lesje aan over tellen en getalbegrip. 

Om tot leren te kunnen komen oefenen kinderen al van kleins af aan hun motoriek. In het begin groot: rollen, kruipen, lopen. Dit wordt steeds complexer: huppelen, hinkelen, springen, vangen en gooien. Ook het oefenen van de fijne motoriek wordt steeds complexer: van grijpen naar grote dingen tot aan het kunnen vastpakken van kleine kraaltje en legosteentjes.  

 Heel belangrijk bij de fijne motoriek wordt uiteindelijk de oog-handcoördinatie. Kan je een potlood of de juiste manier vastpakken, kleur je een kleurplaat netjes in, kun je tekenen wat je in je hoofd hebt om te tekenen?  
Uiteindelijk leer je dan (na groep 1 en 2) om letters en getallen te kunnen schrijven en sommen in rijtjes onder elkaar. Maar daar wachten we mee tot dat het kleuterbrein klaar is voor zo’n moeilijke klus. En tot die tijd spelen wij met allerlei materialen om het kind zover te laten komen. 
We laten ze lekker voelen in een rijst- of maïsbak, we spelen met zand, met constructiematerialen en kralen in diverse maten. We knutselen en tekenen en gaan naar de gymzaal. 

Kortom, ons spelen is bedoeld om later tot school leren te komen. 

De ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, spel en sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij door middel van het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Het Jonge Kind van ParnasSys. Een aantal keer per schooljaar geven wij daarin aan of bepaalde doelen al behaald zijn. Zo krijgen wij een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van individuele kinderen. Naar aanleiding van deze gegevens en onze dagelijkse observaties kunnen wij de kinderen indelen in niveaugroepjes voor de kleine kring-activiteiten. 

Snel naar