Een veilige omgeving 

IKC De Piramide wil de kinderen een veilig speel- en leeromgeving bieden,waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
 
Vanuit een duidelijke structuur bieden we veiligheid. Daarvoor hanteren we gezamenlijke afspraken. Wederzijds respect voor leerlingen, leerkrachten en ouders vinden wij erg belangrijk. 

Gedragsprotocol

Iedereen gaat op school respectvol met elkaar om en kan van elkaar leren. De kinderen leren samen te werken met klasgenoten, maar doen dat ook groep doorbrekend. De oudere kinderen begeleiden de jongere kinderen en leren zo aandacht te hebben voor elkaar. Het anti-pestprotocol en de wekelijkse lessen sociale vaardigheden helpen de kinderen daarbij. 

Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat. Wij proberen het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en niet het kind aan te passen aan het onderwijs. IKC De Piramide wil alle kinderen een zo fijn en goed mogelijke tijd op school bieden.

Gedragsprotocol 2019.pdf

Mediawijsheid

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid van internetgebruik en hoe om te gaan met sociale media. Wij leren de leerlingen kritisch te kijken naar wat echt is en wat niet echt is op internet. Dit maakt onze leerlingen bewuster van digitale gevaren. 

Snel naar