Groep 3

Taal 
In groep 3 wordt de start gemaakt met leren lezen!  
Taal bestaat uit verschillende thema's. In elk thema komt woordenschat, taalverkenning, spreken en schrijven aan bod. De methode biedt op een speelse manier de (nieuwe)letters en klanken aan met filmpjes. Voor elke letter bestaat er een letterkaart die vervolgens in de klas komt te hangen. Ook staat er een klankbord waarop de letters worden ingedeeld in categorieën.   

We besteden veel tijd aan het leesonderwijs. We hebben op school een bibliotheek waar we wekelijks boeken lenen.  

 

Spelling  
In groep 3 leren de kinderen te werken met hakkaarten. Op deze manier wordt er goed geluisterd naar elke afzonderlijke klank. Volgens een stappenplan leren de kinderen hoe ze een woord moeten spellen en vervolgens opschrijven; ik hoor, ik hak, ik schrijf, ik controleer.  

 
Rekenen  
In groep 3 krijgen de kinderen les in acht blokken waarbij de volgende aspecten aan bod komen:  
- de telrij t/m 100  
- tellen met sprongen van 2, 5 en 10  
- splitsen t/m 10 
- optellen en aftrekken tot 10  
- klokkijken analoog: hele uren  
- meten met natuurlijke maten.  
Bij het rekenen gebruiken de kinderen nog veel hulpmiddelen: rekenrekjes en blokjes.  
Aan het einde van elk blok maken wij een toets waarvan één bladzijde de projecttaak is waar onderwerpen zoals meten, geld en tijd getoetst worden. 


Wereldoriëntatie
 
De kinderen werken in een werkboekje waarbij alle onderwerpen betrekking hebben op ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’.  


Verkeer
 

Theoretische en praktische lessen worden aangeboden aan de hand van een interactieve verkeersmethode. 

 
Engels 

De leerkracht spreekt tijdens deze les zoveel mogelijk Engels. Bij deze lessen wordt er door de kinderen ook veel Engels gesproken. Denk hierbij aan het oefenen van dialogen tot het benoemen van voorwerpen. 

 

Schrijven  

In groep 3 wordt de start gemaakt met het leren schrijven in blokschrift. Alle leesletters en cijfers komen aan bod. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de schrijfhouding en een goede potloodgreep. De kinderen schrijven in groep 3 met een grijs schrijfpotlood.  

Snel naar