Ouderraad

IKC De Piramide heeft een actieve Ouderraad (OR). De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de school en de kinderen een warm hart toedraagt. De OR wil naast het leren, de schooltijd voor de kinderen leuker maken, zodat uw kind met plezier naar school gaat.

Wat doet een OR?

De OR is een organisatiecomité dat zorgt voor:

Ondersteuning bij schoolse en buitenschoolse activiteiten;

Het organiseren en uitvoeren van feesten en projecten;

Een bijdrage aan een goede en prettige sfeer op school. 

In de OR hebben zitting:

Op de bovenstaande foto ziet u staand van links naar rechts: Naghindre, Pamela, Linda, Esther en Veronique. Zittend zit u: Marianne, Nathalie en Viviën

De Ouderraad is altijd op zoek naar mensen die een handje kunnen helpen. Dit gaat om structurele hulp binnen de OR als lid, maar ook om ondersteuning tijdens activiteiten en evenementen door ouders en verzorgers. Alle hulp is welkom. Voor vragen kunt u terecht bij ouderraad-depiramide@outlook.com of spreek één van de OR-leden aan.

Brief nieuwe leerlingen: 2021-2022 Ouderbijdrage OR nieuwe leerlingen.pdf Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief Ouderraad 1 oktober 2021.pdf

Snel naar