Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Basisonderwijs
Wij vragen u ziekmeldingen tussen 08.00 uur en 08.30 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven. Voor alle leerlingen kan dit via het nummer  (079) 321 10 55. Wij vragen u ziekmeldingen niet via de mail door te geven.Snel naar