Plusklas

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een schoolomgeving nodig die hen naast uitdaging ook veiligheid en ondersteuning biedt. Uitdaging is nodig om met hun eigen mogelijkheden aan de slag te gaan. Veiligheid en ondersteuning zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de kinderen goed te laten verlopen. Dit geldt, net als voor alle kinderen, voor zowel de ontwikkeling van de persoonlijkheid als voor de leerprestaties.

Kinderen willen graag ergens bij horen en met anderen samen spelen en werken. Dat kan soms extra lastig zijn voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, omdat zij anders spelen en soms heel andere interesses hebben dan hun leeftijdgenootjes. Het is dus belangrijk dat deze kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen in de schoolsituatie en dat ze de mogelijkheid hebben om hun belangstelling te delen met kinderen die een gelijke ontwikkeling hebben.

Speciale ‘Plusklas’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Op IKC De Piramide werken we sinds een aantal jaren een ‘Plusklas’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die in de reguliere groepen zitten. Deze leerlingen komen een dagdeel in de week bij elkaar. Ze volgen dan een apart lesprogramma met onderwerpen die aansluiten bij hun interesses en zoveel mogelijk op hun niveau zijn. De Plusklas kent als basis een project. Hieraan worden allerlei ontwikkelings- en leerdoelen gekoppeld op het niveau van deze kinderen. Ook in de eigen groep wordt aan opdrachten uit de Plusklas gewerkt als de andere kinderen werken aan lessen die deze kinderen niet nodig hebben.

Meer uitdaging in de groep

Een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong heeft, naast de mogelijkheid om in de Plusklas terecht te komen, natuurlijk ook in de groep meer uitdaging nodig. Om het leerstofaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het kind is het allereerst nodig om een beeld te krijgen van de ontwikkelingsvoorsprong en mogelijkheden. Heel belangrijk is dat de ontwikkelingsvoorsprong is ontstaan doordat deze kinderen anders in de wereld staan. Door hun scherpe waarneming en de neiging om verbanden te leggen nemen zij op een andere wijze informatie tot zich en verwerken deze ook anders dan andere kinderen.

De lesmaterialen moeten aansluiten bij het niveau van ontwikkeling en bij de manier van leren. De leerstof opdelen in kleine stapjes en veel herhalen is voor deze kinderen niet nodig. Dit kan zelfs een negatieve werking hebben op hun motivatie en werkhouding. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor versnelling of verrijking van de leerstof. Op De Piramide kiezen we voor een vorm die het beste bij het kind past. We geven deze kinderen voldoende uitdaging en bieden mogelijkheden om zich te ontplooien.

Snel naar