Plusklas

 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een schoolomgeving nodig die hen naast uitdaging ook veiligheid en ondersteuning biedt. Uitdaging is nodig om met hun eigen mogelijkheden aan de slag te gaan. Veiligheid en ondersteuning zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de kinderen goed te laten verlopen. Dit geldt, net als voor alle kinderen, voor zowel de ontwikkeling van de persoonlijkheid als voor de leerprestaties.


Kinderen willen graag ergens bij horen en met anderen samen spelen en werken. Dat kan soms extra lastig zijn voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, omdat zij anders spelen en soms heel andere interesses hebben dan hun leeftijdgenootjes. Het is dus belangrijk dat deze kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen in de schoolsituatie en dat ze de mogelijkheid hebben om hun belangstelling te delen met kinderen die een gelijke ontwikkeling hebben.

 

Speciale ‘Plusklas’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Op IKC De Piramide werken we sinds een aantal jaren een ‘Plusklas’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die in de reguliere groepen zitten. Deze leerlingen komen eenmaal per week bij elkaar. Ze volgen dan lessen over onderwerpen die aansluiten bij hun interesses en die zoveel mogelijk op hun niveau zijn. Hieraan worden allerlei ontwikkelings- en leerdoelen gekoppeld op het niveau van deze kinderen. Ook in de eigen groep wordt aan opdrachten uit de Plusklas gewerkt als de andere kinderen werken aan lesstof die deze kinderen niet nodig hebben. Leerlingen uit groep 2 die deze uitdaging nodig hebben, gaan eenmaal per week naar de Snuffelclub, waar ze aan interessante onderwerpen mogen 'snuffelen'. Als blijkt dat zij ook in groep 3 nog een ontwikkelingsvoorsprong hebben, gaan zij naar de Plusklas. Bij kleuters kan de ontwikkelingsvoorsprong namelijk tijdelijk zijn.

 

 

Meer uitdaging in de groep

Een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong heeft, naast de mogelijkheid om in de Plusklas terecht te komen, natuurlijk ook in de groep meer uitdaging nodig. Om het leerstofaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het kind is het allereerst nodig om een beeld te krijgen van de ontwikkelingsvoorsprong en mogelijkheden. De lesstof moet immers aansluiten bij het niveau van ontwikkeling en bij de manier van leren. Opdelen in kleine stapjes en veel herhalen is voor deze kinderen niet nodig. Dit kan zelfs een negatieve werking hebben op hun motivatie en werkhouding. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben meer baat bij verrijking. Verrijking kan worden onderverdeeld in verdieping of verbreding. Bij verdieping sluit de lesstof aan op de bestaande basisstof, bij verbreding wordt nieuwe lesstof aangeboden die niet in het gewone curriculum voorkomt, zoals bijvoorbeeld Spaans. Deze verrijking komt niet boven op het gewone werk, maar in plaats daarvan. De basisstof wordt in dat geval namelijk compact aangeboden, zodat het kind in de tijd die daardoor vrijkomt, aan het verrijkingsmateriaal kan werken. Op De Piramide kiezen we voor een vorm die het beste bij het kind past. We geven deze kinderen voldoende uitdaging en bieden mogelijkheden om zich te ontplooien.

 

 

Snel naar