Contactgegevens

IKC De Piramide
Fivelingo 84-86
2716 BG Zoetermeer
T (079) 321 10 55

Basisonderwijs:

Directeur: Manon Hulst
Adjunct-directeur: Petra Çinici
piramide@opoz.nl

Kinderopvang, speeltaalhuis en buitenschoolse opvang:

Locatiemanager: Stefan Verlaan
stefan.verlaan@gro-up.nl 

Adjunct locatiemanager: Nienke van der Hooft

Snel naar

Er zijn geen items beschikbaar.