Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan dat wordt geraadpleegd alvorens het beleid van de school wordt vastgesteld. De MR heeft hierbij verschillende rechten, welke zijn beschreven in een reglement. Zij vergadert ongeveer zes keer per jaar. De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig bij (een deel van) deze vergaderingen. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit onderwijzend personeel. Deze leden worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden.

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert tevens een gemeenschappelijke geledingenraad personeel (GGR-P), een gemeenschappelijke geledingenraad ouders (GGR-O) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze adviesorganen wordt het beleid besproken, dat van gemeenschappelijk belang is voor alle openbare scholen in Zoetermeer.

De MR van IKC De Piramide bestaat uit de volgende leden:

 

Personeel:                                       

Mevr. C. van Beek

Mevr. I de Heer

Mevr. N. Edelman

Mevr. C. Breugom

Mevr. M. v.d. Brink

 

Ouders:
Mevr. J. Kanbier
Mevr. J. Wolf
Dhr. M. van Ruitenbeek
Dhr. R. van Leeuwen
Dhr. M. Liedorp
  

Wilt u meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen via mailadres mr.piramide@opoz.nl


Snel naar