Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan dat wordt geraadpleegd alvorens het beleid van de school wordt vastgesteld. De MR heeft hierbij verschillende rechten, welke zijn beschreven in een reglement. Zij vergadert ongeveer zes keer per jaar. De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig bij (een deel van) deze vergaderingen. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit onderwijzend personeel. Deze leden worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden.

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert tevens een gemeenschappelijke geledingenraad personeel (GGR-P), een gemeenschappelijke geledingenraad ouders (GGR-O) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze adviesorganen wordt het beleid besproken, dat van gemeenschappelijk belang is voor alle openbare scholen in Zoetermeer.

MR-bestanden:
 - MR jaarplanning 2021-2022.docx
 - HR De Piramide 2021-2022.docx

 
De MR van IKC De Piramide bestaat uit de volgende leden: 

Personeel:                                       

Mevr. J. van Beusekom

Mevr. M. van den Brink
Dhr. R. Koster
Mevr. J. Hulsman

Ouders:
Dhr. M. van Ruitenbeek
Mevr. L. el Morabet
Dhr. D. Westhoek
Mevr. M. van der Ploeg 
Dhr. M. Liedorp

"De secretaris zorgt er voor dat notulen van de MR-vergaderingen op verzoek (en op korte termijn) digitaal beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden. U kunt deze opvragen via het e-mailadres mr.piramide@opoz.nl . Voor overige vragen, kunt u ook een e-mail sturen. 

Hieronder stelt elk MR-lid zich aan u voor:

José Beusekom (personeel)
Ik ben José van Beusekom en ben 21 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik ben begonnen op een basisschool in Den Haag en heb daar 17 jaar gewerkt. Daar heb ik naast groepsleerkracht verschillende functies bekleed o.a. vervangend directie en intern begeleider.  Sinds 4 jaar werk ik nu bij OPOZ, op IKC De Piramide. Ik sta momenteel op de maandagen en dinsdagen voor groep 6 en daarnaast ben ik op de donderdagen schoolopleider binnen OPOZ. Dit houdt in dat ik mij bezighoud, samen met de Haagse Hogeschool, met onze toekomstige leerkrachten. Ik zit in de MR, omdat ik het prettig vind om mee te denken en praten over het reilen en zeilen binnen onze school. 


Miranda van den Brink (personeel)
Mijn naam is Miranda van den Brink. Medio 2022 ben ik 20 jaar in het onderwijs werkzaam. De eerste 14 jaar heb ik op een school in Den Haag gewerkt. Hier heb ik voornamelijk groep 6, 7 en 8 lesgegeven. Tevens ben ik 2 jaar adjunct-directeur geweest, maar ik miste het lesgeven en dus heb ik die taak weer neergelegd. 5 Jaar geleden heb ik de overstap naar de Piramide gemaakt. Ik heb het hier erg naar mijn zin. We hebben een enthousiast en betrokken team! Dit is mijn derde jaar in de MR van IKC De Piramide.


Joyce Hulsman (personeel)
Sinds mijn verhuizing, 3 jaar geleden, ben ik hier op de obs De Piramide werkzaam. Ik heb het hier prima naar mijn zin! Ik ben nu juf in groep 3C voor 2 dagen. En 1 dag bij de kleuters in groep 1/2D. Wat allebei erg leuk is. Ik heb veel werkervaring opgedaan in het basisonderwijs. Ik sta nu 33 jaar in het basisonderwijs. Hoofdzakelijk in de groepen 1 t/m 6. De langste tijd die ik op een school gewerkt heb is 20 jaar. Dat was op “ obs De Sterrenboom” in Stolwijk. Daar heb ik veel veranderingen meegemaakt. We gingen daar van regulier onderwijs naar het Thematisch Werken in Units. Deze Units bestonden uit de groepen 1-2-3 en 4-5-6 en 7-8.

Tijdens al deze jaren heb ik ook regelmatig in een MR mogen meedraaien en veel veranderingen meegemaakt. Sinds augustus 2021 ben ik op de Piramide lid van de MR. Wat weer een ervaring is!


Robert Koster (personeel)
Ik ben Robert Koster (29) en ik ben sinds 2014 fulltime werkzaam in het onderwijs. Mijn loopbaan als bovenbouwleerkracht ben ik begonnen op een klein dorpsschooltje in Gouderak. 5 jaar lang heb ik voornamelijk lesgegeven aan de combinatiegroep 7/8. Sinds 2019 ben ik werkzaam als bovenbouwleerkracht op IKC De Piramide.  

Naast het lesgeven houd ik mij onder andere bezig met de ICT-taken binnen de school. Ik vind het belangrijk dat we als school blijven ontwikkelen. Mede daarom maak ik sinds het schooljaar 2020/2021 deel uit van MR.  


Malaya van Ruitenbeek (ouder)

Sinds wij in 2016 in Zoetermeer zijn komen wonen, is het IKC de Piramide een belangrijke plek voor ons. Met onze drie kinderen eerst op de BSO en inmiddels allemaal op de basisschool (waarvan een in de Delta), leren we het IKC nog steeds beter kennen. Doordeweeks ben ik werkzaam bij de investeringstak van de Rabobank, in mijn vrije tijd ga ik het liefste een rondje fietsen met de mtb of racefiets, of leuke dingen dingen doen met ons gezin. Graag moedig ik iedere betrokkene bij onze school aan om mij aan te schieten als je een vraag of suggestie hebt voor de MR!

Loubna el Morabet (ouder)
  • Link met school: Moeder van Hidaya Bouzalmad uit groep 5a (twee kinderen zijn al De Piramide ontgroeid)
  • Werk: wetenschappelijk onderzoekster, bezig met proefschrift ' Drie generaties Nederlandse Marokkaanse huwelijkspraktijken: een historisch perspectief'
  • Hobby's: lezen, wandelenWaarom
  • MR: ik wil graag luisteren, meedenken en meepraten zodat  De Piramide zich blijft ontwikkelen om de best mogelijk plek te zijn voor onze kinderen.

Daniël Westhoek (ouder)
Ik ben de vader van Benthe die momenteel in groep 3C zit. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Niet alleen de directie en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, ook ouders spelen daar een belangrijke rol in. Door lid te zijn van de MR kan ik mijn bijdrage leveren aan het beleid en de organisatie van de IKC De Piramide.

Ik zou alle ouders willen aanmoedigen om op welke manier dan ook een steentje bij te dragen aan het onderwijs op het IKC De Piramide. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent geschiedenis en roostermaker op Het Vlietland College in Leiden. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op mijn racefiets te vinden en ga ik er graag op uit met mijn gezin.


Ma
delon van der Ploeg (ouder)
Ik ben Madelon van der Ploeg, moeder van Nika (5c) en Imke (1/2b). Ik ben 3 dagen werkzaam als docent Lichamelijke Opvoeding op een middelbare school in Bergschenhoek en ik ben ook mentor van de brugklassen. Daarnaast geef ik als hobby les bij Pro Patria en verzorg ik de droogtraining bij de schaatsles van Nika en Imke. Ook heb ik jaren vrijwillig zwemlessen gegeven, diplomazwemmen georganiseerd en als examinator langs de badrand gestaan. Naast lesgeven en anderen helpen vind ik het leuk om zelf te sporten, ik doe op dit moment aan hardlopen en paardrijden. Ook vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, zoals naaien en knutselen. Ten slotte doe ik ook graag leuke dingen met mijn gezin.

Maarten Liedorp (ouder)
Ik ben sinds 2018 lid van de oudergeleding van de MR. Onze dochters Janna en Evi zijn hier vanaf groep 1 op school en zitten nu in groep 7 en 5.Voor mij is het goede plek om meer te weten over de gang van zaken op school. Hiermee hoop ik een positieve bijdrage aan het beleid te kunnen geven en meer verbinding te bewerkstelligen tussen ouders en school.


Snel naar