Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan dat wordt geraadpleegd alvorens het beleid van de school wordt vastgesteld. De MR heeft hierbij verschillende rechten, welke zijn beschreven in een reglement. Zij vergadert ongeveer zes keer per jaar. De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig bij (een deel van) deze vergaderingen. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit onderwijzend personeel. Deze leden worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden.
 

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert tevens een gemeenschappelijke geledingenraad personeel (GGR-P), een gemeenschappelijke geledingenraad ouders (GGR-O) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze adviesorganen wordt het beleid besproken, dat van gemeenschappelijk belang is voor alle openbare scholen in Zoetermeer.

MR-bestanden:
 MR Jaarplanning 2022-2023
 - Huishoudelijk Reglement IKC De Piramide

 
De MR van IKC De Piramide bestaat uit de volgende leden: 

Personeel:                                       

  • Mevr. K. Dinsbach
  • Mevr. L. Wijsman
  • Mevr. M. Van der Hoeven
  • Dhr. R. Koster
  • Mevr. J. Hulsman

Ouders:

  • Dhr. M. van Ruitenbeek
  • Mevr. E. Middel
  • Dhr. D. Westhoek
  • Mevr. M. van der Ploeg 
  • Dhr. M. Liedorp

"De secretaris zorgt er voor dat notulen van de MR-vergaderingen op verzoek (en op korte termijn) digitaal beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden. U kunt deze opvragen via het e-mailadres mr.piramide@opoz.nl . Voor overige vragen, kunt u ook een e-mail sturen. 

Hieronder stelt elk MR-lid zich aan u voor:

Kelly Dinsbach (personeel)
Informatie volgt.

L. Wijsman (personeel)

Ik ben Laura Wijsman en leerkracht op IKC De Piramide. Sinds 2016 ben ik hier werkzaak als bovenbouwleerkracht.  Dit jaar geef ik les aan groep 6 op woensdag tot en met vrijdag.  
In mijn vrije tijd doe ik veel met mijn twee dochters en ben ik met een opleiding bezig, zodat ik mij wat meer kan specialiseren binnen het onderwijs. Ik vind het leuk om uitstapjes te maken, maar een goed boek op de bank lezen is ook heerlijk.    

Sinds dit schooljaar maak ik deel uit van de MR. Ik vind het belangrijk dat de school en het onderwijs zich blijft ontwikkelen en hoe handig is het dat we dit in samenwerking met elkaar kunnen doen?!  

M. Van der Hoeven (personeel)

Mijn naam is Michelle van der Hoeven. Ik woon in Zoetermeer en heb twee zoons van 13 en bijna 16. Ik sta al 27 jaar voor de klas. Ik begon op een school in Den Haag. De eerste 5 jaar heb ik daar bij de kleuters gewerkt en daarna groepen 4 t/m 7. Na 22 jaar Den Haag heb ik de stap naar IKC de Piramide gezet. Eén van mijn beste beslissingen. Ik werk samen met een ontzettend leuk en gezellig team. Mijn voorkeur ligt zeker in de bovenbouw. 

Dit is de eerste keer dat ik deelneem aan de MR. Nog een beetje verkennend en onderzoekend. 


Joyce Hulsman (personeel)
Sinds mijn verhuizing, 3 jaar geleden, ben ik hier op de obs De Piramide werkzaam. Ik heb het hier prima naar mijn zin! Ik ben nu juf in groep 3C voor 2 dagen. En 1 dag bij de kleuters in groep 1/2D. Wat allebei erg leuk is. Ik heb veel werkervaring opgedaan in het basisonderwijs. Ik sta nu 33 jaar in het basisonderwijs. Hoofdzakelijk in de groepen 1 t/m 6. De langste tijd die ik op een school gewerkt heb is 20 jaar. Dat was op “ obs De Sterrenboom” in Stolwijk. Daar heb ik veel veranderingen meegemaakt. We gingen daar van regulier onderwijs naar het Thematisch Werken in Units. Deze Units bestonden uit de groepen 1-2-3 en 4-5-6 en 7-8.

Tijdens al deze jaren heb ik ook regelmatig in een MR mogen meedraaien en veel veranderingen meegemaakt. Sinds augustus 2021 ben ik op de Piramide lid van de MR. Wat weer een ervaring is!


Robert Koster (personeel)
Ik ben Robert Koster (30) en ik ben sinds 2014 fulltime werkzaam in het onderwijs. Mijn loopbaan als bovenbouwleerkracht ben ik begonnen op een klein dorpsschooltje in Gouderak. 5 jaar lang heb ik voornamelijk lesgegeven aan de combinatiegroep 7/8. Sinds 2019 ben ik werkzaam als bovenbouwleerkracht op IKC De Piramide.  

Naast het lesgeven houd ik mij onder andere bezig met de ICT-taken binnen de school. Ik vind het belangrijk dat we als school blijven ontwikkelen. Mede daarom maak ik sinds het schooljaar 2020/2021 deel uit van MR.  


Malaya van Ruitenbeek (ouder)

Sinds wij in 2016 in Zoetermeer zijn komen wonen, is het IKC de Piramide een belangrijke plek voor ons. Met onze drie kinderen eerst op de BSO en inmiddels allemaal op de basisschool (waarvan een in de Delta), leren we het IKC nog steeds beter kennen. Doordeweeks ben ik werkzaam bij de investeringstak van de Rabobank, in mijn vrije tijd ga ik het liefste een rondje fietsen met de mtb of racefiets, of leuke dingen dingen doen met ons gezin. Graag moedig ik iedere betrokkene bij onze school aan om mij aan te schieten als je een vraag of suggestie hebt voor de MR!

Esther Middel (ouder)
Mijn naam is Esther Middel, 43 jaar, getrouwd met Bas en de moeder van Lotte (8a) en Lucas (7b). We wonen in Den Haag (Wateringse Veld).
Ik ben 11 jaar werkzaam geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan 2 jaar op Nederlandse ambassades in het buitenland.
Momenteel werk ik niet waardoor ik veel tijd heb om op school te helpen. Ik help regelmatig in de klassen van mijn kinderen, neem vaak taken als klassenmoeder en luizenmoeder op me en ben ook lid van de ouderraad. Hier geniet ik erg van!

Naast praktische hulp, lijkt het me erg leuk en interessant om mee te praten & denken over het beleid van onze school. Dus toen de oproep voor de MR kwam, reageerde ik gelijk.

Ik vind het belangrijk dat naast de visie van de school ook geluisterd wordt naar de mening van ouders en verzorgers, zodat die kan worden meegenomen in de besluitvorming. Hierdoor is het schoolbeleid niet iets wat alleen van bovenaf wordt bepaald, maar iets wat gezamenlijk tot stand komt. Door deze samenspraak kan de kwaliteit van de school alleen maar verbeteren en hoog gehouden worden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat De Piramide voor onze kinderen een fijne en veilige plek is, waar ze zowel sociaal-emotioneel en qua kennis kunnen groeien.


Daniël Westhoek (ouder)

Ik ben de vader van Benthe die momenteel in groep 4C zit. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Niet alleen de directie en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, ook ouders spelen daar een belangrijke rol in. Door lid te zijn van de MR kan ik mijn bijdrage leveren aan het beleid en de organisatie van de IKC De Piramide.

Ik zou alle ouders willen aanmoedigen om op welke manier dan ook een steentje bij te dragen aan het onderwijs op het IKC De Piramide. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent geschiedenis en roostermaker op Het Vlietland College in Leiden. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op mijn racefiets te vinden en ga ik er graag op uit met mijn gezin.

Ma
delon van der Ploeg (ouder)
Ik ben Madelon van der Ploeg, moeder van Nika (6c) en Imke (3c). Ik ben 3 dagen werkzaam als docent Lichamelijke Opvoeding op een middelbare school in Bergschenhoek en ik ben ook mentor van de brugklassen. Daarnaast geef ik als hobby les bij Pro Patria en verzorg ik de droogtraining bij de schaatsles van Nika en Imke. Ook heb ik jaren vrijwillig zwemlessen gegeven, diplomazwemmen georganiseerd en als examinator langs de badrand gestaan. Naast lesgeven en anderen helpen vind ik het leuk om zelf te sporten, ik doe op dit moment aan hardlopen en paardrijden. Ook vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, zoals naaien en knutselen. Ten slotte doe ik ook graag leuke dingen met mijn gezin.

Maarten Liedorp (ouder)

Ik ben sinds 2018 lid van de oudergeleding van de MR. Onze dochters Janna en Evi zijn hier vanaf groep 1 op school en zitten nu in groep 8 en 6. Voor mij is het goede plek om meer te weten over de gang van zaken op school. Hiermee hoop ik een positieve bijdrage aan het beleid te kunnen geven en meer verbinding te bewerkstelligen tussen ouders en school.

Snel naar