Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan dat wordt geraadpleegd alvorens het beleid van de school wordt vastgesteld. De MR heeft hierbij verschillende rechten, welke zijn beschreven in een reglement. Zij vergadert ongeveer zes keer per jaar. De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig bij (een deel van) deze vergaderingen. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit onderwijzend personeel. Deze leden worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden.
 

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert tevens een gemeenschappelijke geledingenraad personeel (GGR-P), een gemeenschappelijke geledingenraad ouders (GGR-O) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze adviesorganen wordt het beleid besproken, dat van gemeenschappelijk belang is voor alle openbare scholen in Zoetermeer.

MR-bestanden:
 MR jaarplanning 2023-2024
 - Huishoudelijk Reglement IKC De Piramide

 De MR van IKC De Piramide bestaat uit de volgende leden: 

Personeel:                                       

  • Mevr. K. Dinsbach (groep 7/8b)
  • Mevr. L. Wijsman (groep 6a)
  • Mevr. M. Van der Hoeven (groep 8a)
  • Dhr. R. Koster (groep 7a)
  • Mevr. J. Hulsman (groep 4c)

Ouders:

  • Dhr. D. Westhoek
  • Dhr. S. Purperhart
  • Mevr. H. Loutfi
  • Mevr. M. Bhaggoe

"De secretaris zorgt er voor dat notulen van de MR-vergaderingen op verzoek (en op korte termijn) digitaal beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden. U kunt deze opvragen via het e-mailadres mr.piramide@opoz.nl . Voor overige vragen, kunt u ook een e-mail sturen. 

Snel naar