Groep 7

In groep 7 worden een aantal belangrijke nieuwe vaardigheden aangeboden. 

Rekenen
Op rekengebied maken de kinderen kennis met procenten. De relatie breuken, procenten en verhoudingen wordt gemaakt. 
 

Spelling
Bij Staal spelling wordt er veel aandacht besteed aan ontleden; zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, onderwerp, lijdend voorwerp en gezegde. De leerlingen leren dit jaar zes nieuwe categorieën: militairwoord, koppelteken, trottoirwoord, tussen-e, Trema meervoud en Latijn voorvoegsel.
 

Engels

De leerlingen krijgen een uur per week Engels. We gebruiken de methode Blink Engels. Deze methode gebruikt actuele popmuziek nummers die passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Het is Engels en muziek gecombineerd. Bij elk lied wordt een bepaald thema behandeld en verdiept in werkboeken. De leerkracht spreekt zoveel mogelijk Engels en de durf om te spreken in het Engels wordt bij de leerlingen aangemoedigd. 

Taal

Staal taal richt zich op spreken, luisteren en schrijven om te communiceren, amuseren of te leren. Ook wordt er veel aandacht aan woordenschat besteed binnen de taalmethode. 

Verkeer
Naast alle leervakken is er in groep 7 veel tijd voor verkeer. In groep 7 maken de leerlingen het theoretische verkeersexamen. Na het behalen van het theoretische verkeersexamen volgt het praktijk examen. Tijdens dit examen fietsen de leerlingen individueel een fietsroute. Na het behalen van het verkeersexamen hebben de leerlingen bewezen dat zij in staat zijn op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
KWINK is een methode voor sociaal-emotioneel leren. Aan de hand van filmpjes krijgen de leerlingen een probleem voorgelegd, zoals een ruzie of pesten. Door er met elkaar over te praten proberen we tot een goede oplossing te komen, waardoor de leerlingen leren om problemen op de juiste manier op te lossen. 

Voorlopig schooladvies
Halverwege groep 7 krijgen de leerlingen het voorlopig advies. Dit advies is een indicatie voor het definitief advies dat alle leerlingen in groep 8 krijgen.

 

 

 

Snel naar