Groep 4

Rekenen 
Wij gebruiken de methode 'De wereld in Getallen'. In groep 4 leren we de tafels 1 t/m 6 en 10. Wij bouwen de plus en min sommen uit naar sommen tot en met 100. Met klokkijken leren we de halve uren en kwart voor en kwart over. We leren de tijden zowel analoog als digitaal. Aan het eind van elk blok is er een toets die bestaat uit drie bladzijdes, waarvan één bladzijde de projecttaak is waar onderwerpen zoals meten, geld en tijd getoetst worden. 

Lezen 
We besteden veel tijd en aandacht aan het leesonderwijs. Bij binnenkomst gaan de kinderen elke ochtend in hun biebboek lezen. Bij de methode Estafette leren de kinderen diverse leesvaardigheden te ontwikkelen. We hebben op school een bibliotheek waar we wekelijks boeken lenen voor in de klas en thuis. 

Spelling 
Wij gebruiken de methode 'STAAL'. We leren twaalf spellingcategorieën, zoals het hak- en speciaal hakwoord, luchtwoord, zingwoord, klankgroepenwoord en langermaakwoord. De opbouw is van iedere les hetzelfde, waardoor de kinderen de spelling zich makkelijker eigen kunnen maken. Bij iedere categorie hoort een gebaar en een regel, wat het ook makkelijker maakt om de categorie te onthouden. 

Daarnaast beginnen we in groep 4 met grammatica. De kinderen leren om het werkwoord uit de zin te halen. Ze leren wat samenstellingen zijn en wat lidwoorden en zelfstandige naamwoorden zijn. Verder leren ze enkele leestekens. 

Taal 
Ook hier gebruiken we de methode 'STAAL'. Deze bestaat uit acht verschillende thema's. In elk thema komt woordenschat, taalverkenning, spreken en schrijven aan bod. De methode biedt op een speelse manier de onderwerpen aan met filmpjes. Onderwerpen zijn onder andere: Start, Klein, Nodig en Lekker. 

Begrijpend lezen 
Vragen over de tekst beantwoorden, de hoofdlijnen uit een verhaal kunnen halen en weten hoe je achter de betekenis van moeilijke woorden komt, is een kleine greep uit de begrijpend lezen lessen die we twee keer per week geven. Dit doen we middels een tekst die inhaakt op actualiteiten. We gebruiken hiervoor de methode 'Nieuwsbegrip' en andere leesteksten. 

Schrijven 
Wij hebben de schrijfmethode 'Klinkers'. We schrijven in blokletters. De kinderen leren dit jaar de hoofdletters te schrijven. 

Wereldoriëntatie 
In groep 4 gebruiken we de methode: 'De Zaken'. Wereldoriëntatie wordt als één vak gegeven. Er komen diverse onderwerpen uit de geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan bod. 

Verkeer
Wij gebruiken de verkeersmethode 'Let’s Go'. Theoretische lessen worden aangeboden via het digibord aan de hand van interactieve lessen. We verrijken deze lessen met een aantal praktijklessen buiten. 

Engels 
We gebruiken op school de methode Blink Engels. De leerlingen leren op een interactieve manier de taal ontdekken, waarbij het uitgangspunt is om kennis te maken met de taal en te durven spreken.

Sociale vorming 
Aan het begin van het schooljaar starten we met 'Grip op de groep'. Voor de sociale vorming gebruiken we wekelijks de methode Kwink. Er komen onder andere de onderwerpen vriendschap, keuzes maken en mediawijsheid aan bod.

 

Snel naar