Groep 6

Rekenen 

We werken met de methode Wereld in Getallen. Begin groep 6 worden de aangeleerde onderdelen van groep 5 herhaald. Daarna wordt er overgestapt op rekenen over het 1000-tal. Andere rekenonderdelen in groep 6 zijn: rekenen met kommagetallen, meetkunde, meten (omtrek, inhoud, oppervlakte en lengte), schaal, klokkijken (analoog en digitaal) en de introductie van breuken wordt gedaan.  

 

Taal, spelling en lezen 

De kinderen werken in groep 6 met de methode Staal voor taal en spelling. Bij taal wordt er met 8 thema’s gewerkt. Elke thema start met een thema film. Vervolgens komen woordenschat, taal-verkenning, spreken en luisteren en schrijven aanbod. De thema's worden afgesloten met een eindproduct: een afsluitende presentatie, een les schrijven en geven, een mini-werkstuk maken of een informatief artikel schrijven en publiceren. Naast taal van de methode Staal, wordt er ook vier keer in de week spelling gegeven in groep 6. Verschillende spellingcategorieën worden aangeleerd aan de hand van vaste regels. Naast de methode Staal worden er nog andere methodes gebruikt die het lezen, schrijven en gebruiken van taal bevorderen: 

  • Technisch lezen: methode Estafette. 

  • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en andere teksten. 

  • Schrijven: onderhoud van het handschrift d.m.v. de methode Pennenstreken 


Wereldoriëntatie 

Wekelijks krijgen de kinderen de zaakvakken: Natuurzaken (biologie/natuur), Tijdzaken (geschiedenis) en Wereldzaken (aardrijkskunde). Ook leren de kinderen in groep 6 de topografie van Nederland: de verschillende provincies, steden, rivieren, etc. Daarnaast krijgen de kinderen lessen in verkeer door praktijklessen en lessen uit de methode Let's Go. 


Engels 

De leerlingen krijgen een uur per week Engels. We gebruiken de methode Blink Engels. Deze methode gebruikt actuele popmuziek nummers die passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Het is Engels en muziek gecombineerd. Bij elk lied wordt een bepaald thema behandeld en verdiept in werkboeken. De leerkracht spreekt zoveel mogelijk Engels en de durf om te spreken in het Engels wordt bij de leerlingen aangemoedigd.  


Bewegingsonderwijs 

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal. Eén keer door de vakleerkracht en één keer door de eigen groepsleerkracht.  

 

Sociaal- emotionele ontwikkeling 

In groep 6 wordt de methode KWINK gebruikt, zoals deze al van jongs af aan wordt aangeleerd. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties. 

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 


Huiswerk 

In groep 6 zijn er een aantal dingen die de kinderen thuis moeten voorbereiden of leren. Zo krijgen zij voor een toets van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur een samenvatting mee die zij kunnen leren. Ook leren zij thuis voor de topografietoetsen die worden opgegeven. Verder bereiden de kinderen in groep 6 eenmaal per jaar een boekbespreking, nieuwsbericht en spreekbeurt voor. 

 

Snel naar