Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8.

 

Groep 8 is een belangrijk jaar voor zowel de kinderen als de ouders. De kinderen zijn de oudste van de school en samen met hun ouders sluiten zij hun basisschoolperiode aan het einde af.

 

Wist u dat...

... wij goed zelfstandig leren werken met een weektaak?
... wij met rekenen op verschillende niveaus werken en dat de kinderen o.a. breuken, procenten, verhoudingen, meetkunde en cijferend rekenen leren?
... wij met Staal Spelling alle 34 categorieën leren en ook nog werkwoordspelling en grammatica?
... wij met Staal Taal aandacht hebben voor spreken, luisteren, woordenschat en taalverkenning?
... wij met Estafette nog beter leren lezen?
... wij ook 2x in de week gymmen?
... wij tekenen en handvaardigheid doen?
... wij met studievaardigheden o.a. leren hoe je hoofd- en bijzaken in een tekst moet scheiden?
... wij Engels hebben zodat wij goed voorbereid naar de middelbare school gaan?
... wij ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuur lessen hebben?
... wij twee keer per week huiswerk meekrijgen?
... wij elk jaar een boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk maken?
... wij veel werken op de Chromebooks voor taal, rekenen en spelling?
... wij Nieuwsbegrip gebruiken als begrijpend lezen methode?

 

Centrale eindtoets en definitief schooladvies
In groep 8 staat de overgang naar de brugklas centraal. In oktober nemen wij een proef eindtoets af. Deze toets gebruiken wij om te kijken wat een kind nog nodig heeft om te leren. In november staat de B8 begrijpend lezen, spelling en rekenen op het programma. Hierna krijgen de kinderen hun eerste rapport. In december gaan de leerkrachten aan de slag met het schrijven van onderwijskundige rapporten en het vaststellen van het definitieve advies. Bij het bepalen van het definitieve advies wordt o.a. gekeken naar de volgende punten: het voorlopige advies van groep 7, de leerprestaties vanaf dat het kind onderwijs heeft ontvangen, gedrag, werkhouding, groei en huiswerk. De kinderen ontvangen voor de doorstroomtoets hun definitieve advies. Vervolgens nodigen wij ouder en kind uit voor een adviesgesprek. In februari nemen wij doorstroomtoets af. Wij maken de IEP doorstroomtoets.In de maanden die volgen zullen de kinderen een keuze gaan maken voor een nieuwe school. Rapport 2 krijgen de kinderen aan het eind van het schooljaar.

Kamp
In de laatste periode van groep 8 gaan wij op kamp. Die 4 dagen staan in het teken van sport, educatie, maar bovenal gezelligheid. Ook gaan wij dan een start maken met de eindmusical. In de laatste schoolweek nemen wij afscheid van de kinderen en ouders. Zij zullen na de zomervakantie starten op een middelbare school.

 

Snel naar