Een goede school kiezen

Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind? U bent met uw kind(eren) van harte welkom bij IKC De Piramide. Wij richten ons op de ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van iedere leerling.

Ons onderwijs

IKC De Piramide besteedt veel aandacht aan basisvakken als taal, lezen en rekenen. Daarbij worden kinderen uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze creëren zo het zelfvertrouwen om hun talenten ook op andere gebieden in te zetten. Belangrijk is dat kinderen zich maximaal ontplooien op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De kinderen werken zo aan hun zelfstandigheid en bouwen zelfvertrouwen op.

Een veilige omgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom gaat iedereen respectvol met elkaar om en kan iedereen van elkaar leren. De kinderen leren samen te werken met groepsgenootjes en andere kinderen. De oudere kinderen begeleiden de jongere kinderen en leren zo aandacht te hebben voor elkaar. Het gedragsprotocol en de wekelijkse lessen sociale vaardigheden helpen hen daarbij. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat. Wij proberen het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en niet het kind aan te passen aan het onderwijs. IKC De Piramide wil alle kinderen een zo fijn en goed mogelijke tijd op school bieden.

Meer- en hoogbegaafdenonderwijs
IKC De Piramide heeft veel ervaring met de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij hebben een speciale ‘Plusklas’ voor kinderen uit de reguliere groepen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben.
Daarnaast bieden wij in speciale Deltagroepen onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in ons mooie gebouw.

Snel naar