Vanaf 8 juni 2020 gaan de scholen weer volledig open.
Hiervoor is een protocol en een plan voor uitvoeribg gemaakt welke hieronder te lezen zijn.

Protocol volledig openen basisonderwijs IKC De Piramide.pdf

Uitvoering volledig openen basisonderwijs IKC De Piramide.pdf

Snel naar