Regulier onderwijs

ICK De Piramide besteedt veel aandacht aan basisvakken als taal en rekenen. Daarbij worden kinderen uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze creëren zo het zelfvertrouwen om hun talenten ook op andere gebieden in te zetten. Belangrijk is dat kinderen zich maximaal ontplooien op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De kinderen werken zo aan hun zelfstandigheid en bouwen zelfvertrouwen op.

Een veilige omgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom gaat iedereen respectvol met elkaar om en kan iedereen van elkaar leren. De kinderen leren samen te werken met groepsgenootjes en andere kinderen. De oudere kinderen begeleiden de jongere kinderen en leren zo aandacht te hebben voor elkaar. Het pestprotocol en de wekelijkse lessen sociale vaardigheden helpen hen daarbij. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat. Wij proberen het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en niet het kind aan te passen aan het onderwijs. IKC De Piramide wil alle kinderen een zo fijn en goed mogelijke tijd op school bieden.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
IKC De Piramide heeft veel ervaring met de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We spreken bewust niet over hoog intelligente kinderen, begaafde kinderen of betere kinderen omdat niet alle kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hetzelfde zijn. Wij hebben een speciale ‘Snuffelclub’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Snuffelclub

Behoefte aan uitdaging, veiligheid en ondersteuning

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een schoolomgeving nodig die hen naast uitdaging ook veiligheid en ondersteuning biedt. Uitdaging is nodig om met hun eigen mogelijkheden aan de slag te gaan. Veiligheid en ondersteuning zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de kinderen goed te laten verlopen. Dit geldt, net als voor alle kinderen, voor zowel de ontwikkeling van de persoonlijkheid als voor de leerprestaties. Kinderen willen graag ergens bij horen en met anderen samen spelen en werken. Dat kan soms extra lastig zijn  voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong omdat zij anders spelen en soms heel andere interesses kunnen hebben dan hun leeftijdgenootjes. Het is dus belangrijk dat deze kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen in de schoolsituatie en dat ze de mogelijkheid hebben om hun belangstelling te delen met kinderen die een gelijke ontwikkeling hebben.

Speciale ‘Snuffelclub’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Op IKC De Piramide werken we sinds een aantal jaren met de zogenaamde ‘Snuffelclub’. Gedurende acht à tien weken komen de leerlingen een dagdeel in de week bij elkaar. Ze volgen dan een apart lesprogramma met onderwerpen die aansluiten bij hun interesses en zoveel mogelijk op hun niveau zijn. De Snuffelclub kent als basis een project, waarvan het onderwerp samen met de kinderen wordt bepaald. Hieraan worden allerlei ontwikkelings- en leerdoelen gekoppeld op het niveau van deze kinderen. Ook in de eigen groep wordt aan opdrachten uit de Snuffelclub gewerkt als de andere kinderen werken aan lessen die deze kinderen niet nodig hebben.

Meer uitdaging in de groep
Een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong heeft, naast de mogelijkheid om in de Snuffelclub terecht te komen, natuurlijk ook in de groep meer uitdaging nodig. Om het leerstofaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het kind is het allereerst nodig om een beeld te krijgen van de ontwikkelingsvoorsprong en mogelijkheden. Heel belangrijk is dat de ontwikkelingsvoorsprong is ontstaan doordat deze kinderen anders in de wereld staan. Door hun scherpe waarneming en de neiging om verbanden te leggen nemen zij op een andere wijze informatie tot zich en verwerken deze ook anders dan andere kinderen. De lesmaterialen moeten dus aansluiten bij het niveau van ontwikkeling en bij de manier van leren. De leerstof opdelen in kleine stapjes en veel herhalen is voor deze kinderen niet nodig. Dit kan zelfs een negatieve werking hebben op hun motivatie en werkhouding. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor versnelling of verrijking van de leerstof. Op de Piramide kiezen we voor een vorm die het beste bij het kind past. We geven deze kinderen voldoende uitdaging en bieden mogelijkheden om zich te ontplooien.

IKC De Piramide heeft in haar specialisatie ook een functie voor deze kinderen die andere openbare basisscholen in Zoetermeer bezoeken. Ook dient IKC De Piramide inmiddels als expertisecentrum voor basisschol en in Zoetermeer met betrekking tot kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.