Onderwijs aan hoogbegaafden

IKC De Piramide biedt speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Dit zijn kinderen die hoge intellectuele capaciteiten hebben (IQ hoger dan 130), creatief zijn in het bedenken van oplossingen en doorzettingsvermogen hebben om een taak te volbrengen.

‘Gewone’ kinderen die geestelijk verder zijn
Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met een diepgang die niet overeenkomen met kinderen van dezelfde leeftijd. Daardoor worden ze door leeftijdgenoten wel eens als ‘raar’ ervaren, omdat ze op een heel ander niveau over zaken praten waar leeftijdgenoten zich (nog) niet mee bezighouden. Emotioneel gezien zijn het echter ‘gewone’ kinderen die graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen vaak in een spagaat terecht. Intellectueel zijn zij hun leeftijdgenoten ver vooruit en kunnen ze vaak beter optrekken met oudere kinderen, emotioneel gezien blijft de behoefte aan omgang met leeftijdgenoten.

Uitdagende leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen
Wij bieden deze kinderen de mogelijkheid met leeftijdgenoten op te trekken die tevens ontwikkelingsgelijken zijn, hetgeen binnen het reguliere onderwijs niet mogelijk is. IKC De Piramide wil invulling geven aan het onderwijs aan hoogbegaafden door met de beschikbaar gestelde mensen, middelen en materialen een lesprogramma op te zetten waarmee de doelstelling gehaald kan worden. Deze doelstelling is het creëren van een uitdagende leeromgeving waarin hoogbegaafde kinderen zich ongehinderd kunnen ontwikkelen.

Wanneer we constateren dat een leerling teveel tijd besteed aan de basisvakken en niet toekomt aan het speciale programma van hoogbegaafden, kunnen we besluiten de leerling te plaatsen in een reguliere groep met eventueel deelname aan de ‘Snuffelclub’ voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.