7 oktober 2016

IKC De Piramide op “Klasbord”

Op IKC De Piramide werken we met hét communicatie-platform Klasbord.

Klasbord maakt de communicatie tussen de leerkracht, het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Via de leerkracht van uw kind ontvangt u een mail met instructies.

Afbeeldingsresultaat voor klasbord