IKC De Piramide

Integraal Kindcentrum De Piramide is ontstaan vanuit één gedeelde visie en samenwerking tussen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) en Kern Kinderopvang Zoetermeer.

Uniek in Zoetermeer
IKC De Piramide is het eerste Integraal Kindcentrum in Zoetermeer en daar zijn wij trots op! Een IKC gaat een grote stap verder dan een brede school of een verlengde schooldag. IKC De Piramide biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en vrije tijd. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een moderne en uitdagende omgeving. De integrale benadering van de (talent-)ontwikkeling en ondersteuning van een kind wordt als een grote meerwaarde gezien voor kinderen, hun ouders en uiteindelijk onze samenleving.

Alles onder één dak
IKC De Piramide biedt een krachtige pedagogische omgeving en gaat de versnippering tussen onderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang tegen. De behoefte aan een sluitend aanbod voor kinderen is groot en dat bieden wij in ons integraal kindcentrum. Bij ons leren kinderen vanuit één visie en werken we als één team aan een doorgaande ontwikkelingslijn en bieden we onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten aan. Met rust, ruimte en regelmaat voor het kind. Dat is goed voor de ontwikkeling van een kind en handig voor ouders omdat kinderen van 7.00 uur tot 19.00 uur op één vertrouwde, veelzijdige en moderne locatie kunnen worden begeleid en opgevangen.

Talentgericht werken
IKC De Piramide besteedt veel aandacht aan basisvakken als taal en rekenen. Daarbij worden kinderen uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo creëren ze het zelfvertrouwen om hun talenten ook op andere gebieden te ontwikkelen. Naast gewoon basisonderwijs heeft het IKC De Piramide veel ervaring met het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en kinderen die meer en/of hoog intelligent zijn. Deze kinderen hebben een omgeving nodig die hen naast uitdaging ook veiligheid en ondersteuning biedt. Wij zijn specialist op dit gebied en bieden de lesstof op meerdere manieren aan. Binnen het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang noemen we dit: spelen, ontdekken en groeien. Kinderen vertellen ons wat zij nodig hebben. Wij luisteren, geven hen de gelegenheid om ervaringen op te doen, bieden kansen om zelf vaardigheden en talenten te ontwikkelen en helpen de kinderen vooruit.