Vanaf 8 juni 2020 gaan de scholen weer volledig open.
Hiervoor is een protocol en een plan voor uitvoering gemaakt welke hieronder te lezen zijn.

Het document van uitvoering is aangepast op de lokaalverdeling 2020-2021.


versie 22 sept 2020 Protocol volledig openen basisonderwijs IKC De Piramide.pdf
Uitvoering volledig openen basisonderwijs IKC De Piramide schooljaar 2020-2021.pdf

Snel naar