Homepage

Van een brede basis naar de top!

Integraal Kindcentrum (IKC) De Piramide biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. We werken met één team, met één visie en creëren een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn. Interesses, behoeftes en talenten van kinderen stellen wij centraal waardoor ze zich op een plezierige en evenwichtige manier kunnen ontwikkelen.